Mostra bibliográfica

Mostra bibliográfica Biblioteca Neira Vilas

Mostra bibliográfica

Chick lit é un xénero composto por libros que foron escritos por e para mulleres. Normalmente teñen un ton persoal, lixeiro, humorístico e unha grande dose de romanticismo.
O xénero leva anos formando parte das nosas vidas, novelas, películas, series, calquera formato é válido para contarnos a vida das mulleres, pero este xénero posúe tantos seguidores como retractores. Con esta mostra queremos ofrecervos a oportunidade de crear a vosa opinión sen que contedes con ningún tipo de prexuízo.


Do Do 1 ao 30 de setembro

Horario de apertura da biblioteca

Para: Público xeral, todas aquelas persoas que se acheguen á biblioteca.