Tómao con Filosofía

 

Tómao con filosofía - Diálogos filosóficos

Tómao con Filosofía

ACTIVIDADE PÚBLICO ADULTO

Diálogos filosóficos

Mércores, 25 de xaneiro

Mércores, 22 de febreiro

Mércores, 22 de marzo

Hora: 19.00 h

Coordina: Carmen Zanetti

Público adulto

Un dos propósitos dos diálogos é que cada un dos participantes comparta aquelas ideas ás que chegou a través do seu propio percorrido vital. Trataremos de xerar un diálogo enriquecedor no que todos podamos ser partícipes activos

Xaneiro: Como procuro a miña felicidade?

Febreiro: Teño as rendas da miña vida ou me deixo levar?

Marzo: A construción da nosa identidade

Prazas: 25 prazas por sesión

Inscrición a partir do día 07 do mesmo mes ás 10.30 h (agás domingos, festivos e luns pola maña)