Mostra bibliográfica inimigo invisible

Mostra bibliográfica: Inimigo invisible

As novelas de espías forman xa un xénero literario que ten xerado magníficos títulos. Grandes autoras e autores como Agatha Christie o Phillip Kerr, Jonh le Carré ou Tom Clancy escribiron estupendos relatos cheos de confidentes e informadores que traspasaron as follas do libros e tomaron vida no cine e nas series de televisión.