Instalacións

D Espazo_xuvenil_bpneiravilas
A espazo_informacion_bpneiravilas
B prensa_bpneiravilas
C espazo_conocemento_bpneiravilas
D espazo_xuvenil_bpneiravilas_4
E espazo_infantil_bpneiravilas
F acceso_internet_bpneiravilas
previous arrow
next arrow

Instalacións

A.- Información e préstamo

42,83m2 útiles (23,25 + 12,08 + 7,5 m2)

Servizos.-

Atención á persoa usuaria
Información
Préstamo e devolucións
Inscrición de socios/as
Reserva de postos informáticos, de audición e visionado
Consulta dos fondos da biblioteca
Espazo wifi

Recursos.-

Mostrador (2 postos de uso interno)
2 postos informáticos
8 postos con tomas eléctricas no espazo wifi para portátiles
1 posto de consulta ao catálogo

B.- Prensa e revistas – obras de consulta  – literatura

51,31m2 útiles (41,19 + 10,12 m2)

Servizos.-

Lectura e consulta de prensa e revistas, presencial e en liña
Lectura e consulta de bases de datos, enciclopedias, presencial e en liña
Lectura e consulta de obras de ficción: narrativa, poesía, teatro e outros xéneros

Recursos.-

8 postos de lectura e consulta  (4 postos de lectura en butaca)
2 postos informáticos
Módulos de andeis especiais

C.- Coñecemento

52,12 m2 útiles

Servizos.-

Consulta de fondos de información e coñecemento

Recursos.-

16 postos de consulta en mesa

D.- Espazo xuvenil

63,20 m2 útiles

Servizos.-

Lectura de cómics e ficción
Música, imaxe e xogos
Audición e visionado: Blu-ray, DVD, DVD portátiles, mp4, cadea de música
Xogos electrónicos
Wii e Play Station

Recursos.-

4 postos de consulta en mesa
2 postos de lectura informal
6 postos de audiovisuais
1 posto de consulta ao catálogo

E.- Espazo infantil

106,50 m2 útiles

Servizos.-

Fondos infantís: Coñecementos, ficción e cómics
Acceso a internet e ofimática
Xogos electrónicos educativos
Consultas pais e nais (fondos específicos)

Recursos.-

16 postos de lectura en mesa
2 postos de lectura informal
1 bancada (4 postos)
4 postos de audiovisual
2 postos de consulta informática

F.- Espazo Multimedia

12,98 m2 útiles

Servizos.-

Alfabetización dixital
Acceso público a internet e ofimática

Recursos.-

6 postos informáticos

G.- Aseos

32,10 m2 útiles

Área de traballo interno

27,65m2 útiles (18,65 + 9,00 m2)

Servizos.-

Xestión e dirección
Proceso físico e técnico dos fondos
Deseño, preparación e montaxe de actividades
Deseño de mostras bibliográficas

Recursos.-

4 postos de traballo. Mesas de traballo e reunións

>visualizar organigrama de servicios