Xestións en liña

formulario_solicitude_carne_bpneiravilas

Xestións en liña

A Biblioteca “Xosé Neira Vilas” pon á súa disposición as seguintes consultas para facilitarlle os seus trámites:

Solicitude carné socio/a

Envío telemático da súa solicitude de carné

Solicitude carné entidade

Envío telemático da súa solicitude de carné

Solicitude carné eBook

Envío telemático da súa solicitude de carné

Visitas en grupo

A Biblioteca Xosé Neira Vilas, invita aos centros de ensino a coñecer as súas instalacións mediante visitas programadas.

Suscripción Newsletter

Envío mensual vía mail da programación das actividades

Servizos persoas usuarias

O Sistema koha é o utilizado para a xestión da Biblioteca Xosé Neira Vilas. Ofrece ás persoas usuarias rexistradas a posibilidade de acceder a determinados servizos…

Ligazóns de interese

Consulta online de recursos biblitecarios e de lingua

Hemeroteca dixital

Enlace á prensa dixital máis representativa

Suxestións e queixas

Envío telemático da súa suxestión ou queixa