Servizo de reprografía

reprografia_bpneiravilas

Servizo de reprografía

A Biblioteca Xosé Neira Vilas ofrece o Servizo de reprografía (fotocopias e impresión de documentos), estando o servizo suxeito á lexislación española en materia de propiedade intelectual.

Normas reprografía