Referencia e información

novedades_adulto_bpneiravilas

Referencia e información

A biblioteca facilitará ás persoas usuarias toda a información sobre o funcionamento e organización da mesma, así como dos seus servizos e recursos, requisitos para obter o carné, programa de actividades, ou calquera outra información relacionada coa biblioteca. De igual forma, proporcionarase asesoramento bibliotecario, orientación na busca de fondos e/ou na busca de información, orientación lectora, etc.