Servizos

Préstamo

Para poder levar libros, revistas, CD, DVD, etc. en préstamo así como
para acceder a internet, é necesaria a inscrición previa como socio/a
da biblioteca municipal, onde se entregará un carné acreditativo.

Préstamo especial

ofrece ás persoas usuarias maiores de 80 anos, ás persoas usuarias con discapacidade ou ás persoas que teñan a súa mobilidade e autonomía limitada un servizo personalizado.

Préstamo a domicilio

ofrece ás persoas usuarias con discapacidade ou ás persoas que teñan a súa mobilidade e autonomía limitada un servizo personalizado ao fin de facilitar o acceso aos recursos dos que dispón.

Catálogo informatizado

No catálogo xeral pódense consultar as referencias bibliográficas de todos os documentos conservados na Biblioteca: libros, prensa, audiovisuais e rexistros sonoros.

Libro electrónico: GaliciaLe

Galicia é a plataforma tecnolóxica que pon a disposición dos cidadáns para facilitar o acceso á lectura en soporte electrónico.

Film Vigo Biblioteca Pública Municipal Xosé Neira Vilas
Audiovisual en streaming: eFilm Vigo

Acceso en streaming a un amplo catálogo de cinema, documentais, concertos ou curtametraxes, entre outros.

Acceso internet

Este servizo ten como finalidade o acceso da cidadanía á información, á formación, á cultura e ao ocio a través das novas tecnoloxías. Equipos informáticos públicos e Wifi.

Acceso multimedia

Este servizo ten como finalidade o acceso da cidadanía á cultura e ao ocio a través das novas tecnoloxías.

Actividades

proporcionarase asesoramento bibliotecario, orientación na busca de fondos e/ou na busca de información, orientación lectora, etc..

Servizos en liña

posibilidade de acceder a determinados servizos, tales como: Consulta do fondo, renovación de préstamos, propostas de adquisicións, historial de lecturas, listas privadas e públicas

Servizo de reprografía

ofrece o Servizo de reprografía (fotocopias e impresión de documentos), estando o servizo suxeito á lexislación española en materia de propiedade intelectual.

Asesoramento ad hoc Biblioteca Neira Vilas Concello de Vigo
Asesoramento ad hoc

Asesoramento para persoas usuarias sen experiencia dixital en tramitacións online, solicitudes de traballo, manexo de dispositivos móbiles para bibliotecas dixitais.

Autopréstamo biblioteca Xosé Neira Vilas
Servizo de autopréstamo

ofrece o servizo de autopréstamo. As persoas usuarias poderán emprestar e devolver os seus libros e Cds de música de forma independente e sen ter que pasar polo mostrador.