Preguntas frecuentes – FAQs

preguntas_frecuentes

Cal é a dirección da biblioteca?

Cal é o horario de apertura da biblioteca?

Como podo facer o carné da biblioteca?

Como podo consultar o fondo bibliográfico da biblioteca?

Como podo acceder á plataforma de libro electrónico eBookVigo?

Como podo renovar un préstamo ou facer unha proposta de adquisición de fondo?

Como podo ter acceso a internet dende a biblioteca?

Como podo recibir a programación mensual das actividades?